VALORILE UNIUNII EUROPENE

 

 

 

Uniunea Europeană s-a format în baza unor tratate care semnate încă din anul 1967, de la constituirea Comunităţii Economice Europene. Ea s-a transformat dintr-un organism economic al cărui scop principal era să prevină izbucnirea unui nou război în Europa într-un instrument politic, economic şi social care include aproape 500 milioane oameni. 

 
UE este cel mai mare exportator, cel mai mare investitor străin, cel mai mare donator şi cel mai mare piaţă a lumii.
 
Uniunea Europeană recunoaşte şi garantează drepturile fundamentale ale omului. Drepturile omului sunt acele libertăţi şi drepturi fundamentale care aparţin oricărei fiinţe umane. Pentru prima dată, acestea au fost consfinţite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în anul 1948 şi au fost un important punct de plecare şi pentru alte instrumente de drepturile omului, precum Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din anul 1950. La rândul său aceasta a fost încorporată în aquis-ul comunitar, reprezentând o sursă de inspiraţie esenţială pentru Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. 
 
 
Drepturi şi Libertăţole unui cetăţean european:
 
1. Demnitate umană
2. Dreptul la viaţă
3. Dreptul la integritatea persoanei
4. Dreptul la propria persoană – interzicerea sclaviei
5. Dreptul la libertate şi securitate 
6. Respectul pentru viaţa privată şi viaţa de familie 
7. Protecţia datelor personale 
8. Dreptul la căsătorie şi întemeierea unei familii 
9. Dreptul la gândire, conştiinţă şi religie 
10. Libertatea de expresie şi informare 
11. Libertatea de asociere 
12. Libertatea artelor şi ştiinţelor 
13. Dreptul la educaţie 
14. Dreptul de a alege ocupaţia şi dreptul de a munci 
15. Libertatea de a avea o afacere 
16. Dreptul de proprietate 
17. Dreptul de azil 
18. Protecţia împotriva expulzării şi extrădării
19. 19 Viaţa privată include, printre altele: 
 dreptul de a-ţi alege un anumit stil de viaţă, 
 de a te îmbrăca şi a arăta după cum doreşti, 
 de a-ţi defini identitatea sexuală, 
 de a alege cine îţi vede sau atinge corpul (aceasta înseamnă că autorităţile publice nu pot, de exemplu, să îţi ia sânge cu forţa sau să te lase dezbrăcat într-un loc public etc.), 
 dreptul de a-ţi dezvolta personalitatea şi de a alege persoanele cu care doreşti să ai relaţii (de iubire, de prietenie etc.). 
 dreptul de a se căsători şi dreptul de a întemeia o familie
 
 
20. Dreptu de a te exprima liber
21. Dreptul de a primi informaţiile distribuite de alţii
22. Acces la educaţie
23. Dreptul la proprietatea privată 
24. Dreptul de a-şi alege singură ocupaţia 
25. Libertatea religiei şi a credinţelor
26. Dreptul muncitorilor la informare şi consultare
27. Dreptul la negociere colectivă şi grevă 
28. Dreptul la un mediu sănătos: păstrarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
29. Protejarea sănătăţii umane
30. Dreptul la un proces corect
 
Egalitatea 
 
În Uniunea Europeană, legea este aceeaşi pentru toată lumea, şi se aplică la fel tuturor persoanelor. 
Egalitatea în faţa legii a tuturor persoanelor care trăiesc şi lucrează în Uniunea Europeană, indiferent de sex sau orientare sexuală, rasă, vârstă, apartenenţă la un grup social sau religios, dizabilitate, naţionalitate, ş.a.m.d. reprezintă un drept fundamental, o valoare comună a tuturor statelor membre ale UE şi o condiţie necesară pentru dezvoltarea acestora. 
 
Egalitatea între bărbaţi şi femei 
O parte importantă a legislaţiei UE este dedicată egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi reglementează domenii precum accesul la un loc de muncă, salarizare egală, protecţia mamei, concediul de maternitate sau asigurări sociale.
 
 
 
Drepturile bătrânilor
 
Persoanele în vârstă se bucură în Uniunea Europeană de protecţia următoarelor drepturi ce le sunt garantate:
1. Dreptul de a duce o viaţă demnă şi independentă.
2. Dreptul de a participa la viaţa socială şi culturală.
3. Dreptul de a participa la viaţa politică.
4. Dreptul la resurse suficiente pentru a-şi asigura un nivel de trai decent, în conformitate cu principiul demnităţii.
5. Dreptul la pensie
 
Persoane cu dizabilităţi
Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de măsuri care să le asigure independenţa, integrarea socială şi ocupaţională, precum şi participarea lor la viaţa comunităţii. Persoanele cu dizabilităţi sunt acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.
Drepturi cetăţeneşti 
1. Dreptul de a vota şi candida la alegerile locale şi cele pentru Parlamentul European
2. Dreptul la o bună administrare
3. Acces la documente
 
Avocatul European al Poporului
 
Are misiunea de a primi şi de a examina plângeri primite din partea cetăţenilor UE dar şi a persoanelor fizice sau juridice cu reşedinţa respectiv sediul social într-unul din statele membre cu privire la cazurile de administrare defectuoasă din partea instituţiilor europene.
 

 

 

 

 

 

 

المزيد من: